هشدار آیت‌الله احمد جنتی : می‌خواهند قدرت رهبر را محدود کنند

هشدار آیت‌الله احمد جنتی : می‌خواهند قدرت رهبر را محدود کنند


صبح توس – دبیر شورای نگهبان گفت : تنها نهادی که در باره رهبری می‌تواند تصمیم بگیرد خبرگان است و در طول تاریخ اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که می‌تواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان سنگین تر می‌شود.