دولت قیمت‌ها را بی سر و صدا افزایش داد

۱۵/فروردين/۱۳۹۳ امیر پارسی نژاد
دولت تدبیر و امید در پانزده روز ابتدای سال، از تعطیلی مطبوعات استفاده کرد و قیمت حامل‌‌های انرژی را افزایش داد.