گزارش همایش 19 فروردین به نقل از پورتال سازمان

گزارش همایش 19 فروردین به نقل از پورتال سازمان

رویارویی با موضوعات و حل مشکلات در حیطه ی های مختلف اجتماعی _ سیاسی نیازمند مشارکت سازنده و پویای احاد جامعه است .

سه شنبه نشست معاون سازمان حفاظت محیط زیست با فعالان حامی حقوق حیوانات /توقف فعالیت سیرک ها نیاز به مستندات علمی دارد/ فعالیت باغ وحش ها فقط با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نشست معاون محیط زیست طبیعی ومدیران این معاونت با گروهی از سازمانهای مردم نهاد و دوستداران محیط زیست امروز در سازمان محیط زیست برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام ) ، در این نشست حاضرین نقطه نظرات خودرا درباره بررسی وضعیت باغ وحش های کشور ، منع برگزاری سیرک و همچنین جلوگیری از کشتارهای غیر مجاز حیات وحش و افزایش جرائم زیست محیطی ارائه کردند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دراین جلسه با ابراز خرسندی از علاقه حاضرین به محیط زیست وحقوق حیوانات و حیات وحش گفت: سازمان از پیشنهادهای علمی ، منطقی و کارشناسی سازمان های مردم نهاد در جهت رفع چالش های محیط زیست استقبال می کند.

کیخا تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست صرفا توسط سازمان امکان پذیر نیست و همه مردم بخصوص بخشی از جامعه که به فهم و دانش بیشتری در محیط زیست رسیده اند باید سازمان حفاظت محیط زیست را دراین زمینه یاری کنند .

کیخا باتاکیدبراینکه ، سازمانهای مردم نهاد نقش بسیار موثری در بهبود چالشهای موجود در محیط زیست دارند گفت: متمرکز شدن این سازمانها بر روی مشکلات محیط زیست باعث بهبود اوضاع محیط زیست و بهار همیشگی محیط زیست خواهد شد.

توقف فعالیت سیرک ها نیاز به مستندات علمی دارد

این مقام مسئول در خصوص برگزاری و یا عدم برگزاری سیرک در کشوربا بیان اینکه ، این موضوع باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تصریح کرد؛ برای توقیف سیرک باید مستندات علمی در این زمینه را در اختیار داشته باشیم و اگر این مساله در تمام دنیا منسوخ باشد ما هم دلیلی بر انجام آن نمی بینیم ولی این اقدام مشروط بر این است که به یک جمع بندی علمی و تحقیقاتی صحیح در این زمینه برسیم .

فعالیت باغ وحش ها با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص باغ وحشهای کشور اظهار داشت، ما نمی توانیم بپذیریم باغ وحشی در کشور فعالیت کند ولی مجوز فعالیت از سازمان حفاظت

محیط زیست نداشته باشد ، این مساله از نظر ما پسندیده نیست و تنها باغ وحشهایی که مجوز دارند اجازه فعالیت هم خواهند داشت .

وی اشاره کرد، که در این زمینه دستورالعملهایی هم قبلا تهیه شده است که اگر سازمانهای مردم نهاد نقد و یا پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه داشته باشند می توانند ارائه کنند تا پس از تاییدات علمی موضوع در دستور العمل لحاظ گردد.

کیخا در ادامه به موضوع برخورد با متخلفین شکار در کشور اشاره کرد و گفت : قطعا مجموعه ای از اقدامات اعم از آموزش ، فرهنگ سازی ، تنویر افکار عمومی و از این دست اقدامات می تواند ما را به نتیجه دلخواه برساند ، که ظرفیتهای فرهنگی در کشور باید تقویت شود تا عمل شکار به عنوان عملی ناپسند در جامعه قلمداد گردد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اندیشه های مثبت در همه حوزه های محیط زیست باید نهادینه شود تا به یک نتیجه دلخواه برسیم .

http://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/196225/321865