خامنه‌ای و بسیج نظامیان و روحانیان علیه دولت

خامنه‌ای و بسیج نظامیان و روحانیان علیه دولت

اکبر گنجی

مریدان و منصوبان و مواجب‌بگیران خامنه‌ای، حملات خود را به قلمرو فرهنگ و بهبود روابط با آمریکا معطوف کرده‌اند. به رخ کشیدن نقاط ضعف فرهنگی دولت به وظیفه همگانی تبدیل شده است.

سرلشکر محمد علی جعفری- فرمانده کل سپاه- در ۲۵/۱/۹۳ ضمن اعلام نارضایتی از عملکرد دولت گفته است: «متاسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است و امیدواریم دولت از توان موفق بسیج و سپاه و ظرفیت عظیم مردم در این عرصه ها استفاده کند.»

Khamenei Jafari