پشت ‌پرده زندگی جوانان ایران در یک پروژه عکاسی موفق

پشت ‌پرده زندگی جوانان ایران در یک پروژه عکاسی موفق

کاوه رستم‌خانی با پروژه “جوانان در ایران به دنبال هویت” جایزه طلای مسابقه عکاسی مطبوعاتی چین را دریافت کرد. او به پشت ‌پرده زندگی جوانان ایرانی سرک کشیده و اتفاقات آن‌ را نشان داده است.