کانون نویسندگان ایران: زندانیان سیاسی آزادی بیان می‌خواهند، نه ضرب‌و‌شتم!

کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار «خودنویس» قرار گرفته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین این رفتار حاکمیت ایران را محکوم کرد.