چالش‌های زندگی در تهران؛ همایش «تهران: تصویرهای یک شهر»

چالش‌های زندگی در تهران؛ همایش «تهران: تصویرهای یک شهر»

SOKHME05

 

همایش «تهران: تصویرهای یک شهر» در دو هفته پیاپی در موزه معماری پاریس برگزار می‌شود. در این همایش کارشناسان از زوایای گوناگون به چالش‌های زندگی در تهران به عنوان یک کلانشهر می‌پردازند.