روز معلم مبارک باد

روز معلم مبارک باد

معلمان کشور به مشکلات عدیده ای دچار هستند با این وجود رسالت اگاهی رسانی را در سرلوحه ی کارها قرار داده اند.انها را از یاد مبریم.

Arash Lorestani's photo.
Arash Lorestani's photo.
Arash Lorestani's photo.
Arash Lorestani's photo.

کردستان چشم به فرزادهایش دارد
یک روز فرزاد کردستان را می‌کشند و روز دیگر دانش‌آموزان کرد را که در شین‌آباد درس می‌خوانند، آیا جمهوری اسلامی و شخص ولی‌فقیه تنها قلب علم را در کردستان نشانه رفته‌اند؟ آیا سحرها و اوین‌ها تنها می‌میرند؟ آیا تنها درختان تنومند کردستانند که ایستاده جان می‌دهند؟ آیا تنها محمد صدیق‌ها با مرگ و زنجیر و شکنجه هم‌بند شده‌اند؟
نه، حاشا که هرگز چنین نیست. آنان کردستان را خسته و شکسته و فرمانبر می‌خواهند. اما این چه خیال خامی است که آنها در سر می‌پرورانند زمانی که مادران فرزاد و عدنان الگوی مادرانمان هستند و برادران کردپور برادرانمان. کردستان با فرزاد است و ما همه کیانوشیم.

19 اردیبهشت گرامی باد.

” آرش لرستانی ”

Like · ·