۴ روز پس از انتشار خبر یورش ماموران به نمایشگاه کتاب

۴ روز پس از انتشار خبر یورش ماموران به نمایشگاه کتاب

مدیر انتشاراتی نصیرا: تهدید کردند با ماشین از رویت رد می شویم!

بابک اباذری مدیر انتشارات نصیرا بعد از تعطیلی غرفه انتشاراتی خود در نمایشگاه کتاب تهران از سوی وزارت ارشاد، به دلیل تهدید و فشارهای امنیتی از ایران خارج شد. این شاعر و فعال در حوزه نشر کتاب در گفتگو با اخبار روز جزییات بیشتری را از تعطیلی غرفه انتشارات در نمایشگاه کتاب و تهدیدها و فشارهایی که از سوی نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد متوجه او بوده بازگو می کند …
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=59923

علی جنتی سفیر ایران در کویت در سال ١٣٨٩، با حکم وزیر خارجه وقت به ایران بازگشت. علت چه بود؟ رسما خاتمه دوره ماموریت ذکر شد و سفارت ایران در کویت ارتباط با شبکه جاسوسی و نقد شدن یک چک ٦٠٠ میلیون یورویی را رد کرد …

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت “تدبیر و امید” را که علی‌ رغم وعده های داده شده از لزوم “برخورد امنیتی” و “لبیک به ندای رهبری” سخن می‌گوید، را در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا بهتر بشناسیم:

http://goo.gl/0Yy5CK

خبری که ۴ روز پیش در صفحه سپیده دم منتشر شد:

غرفه انتشارات نصیرا با یورش ماموران در نمایشگاه کتاب تعطیل شد

http://goo.gl/b4m4xi