سید محمد خاتمی سکوت را شکست : توضیح درباره منافقان و بهاییان عاشورای ٨٨


سید محمد خاتمی سکوت را شکست : توضیح درباره منافقان و بهاییان عاشورای ٨٨

‎سید محمد خاتمی سکوت را شکست : توضیح درباره منافقان و بهاییان عاشورای ٨٨

نزدیک به دوهفته از زمان انتشار سخنان سید محمد خاتمی مبنی بر منافق و بهایی خواندن مردم  در عاشورای ٨٨ گذشته است و بالاخره جناب حجت الاسلام خاتمی سکوت را شکست و درباره آن توضیحاتی به شرح زیر داد :

بسم الله رحمن الرحیم 

لازم به توضیح می دانم از آن جهت که حفظ نظام برای بنده  مهم ترین کار است افتخار مشارکت در خدمات زیر جهت حفظ نظام را داشته ام :

١- اینجانب به عنوان مسوول ستاد تبلیغات جنگ وظیفه فریب نیروهای ساده دل مذهبی و ملی گرا جهت فرستادن جلوی گلوله های صدام حسین را داشتم . خودتان داوری کنید اگر کسانی مانند عباس دوران و همت و باکری زنده مانده بودند ساکت می نشستند تا رهبر عظیم الشان انقلاب و سردار سازندگی میلیارد ها دلار به جیب بزنند و نوه و نتیجه های گرامی حضرت امام در بلاد کفر بی ناموسی کنند ؟

٢- آن ضد انقلابهایی که موذی تر بودند مانند اکبر و منوچهر محمدی  را با وعده فضای سیاسی باز در سال ٧٨ از سوراخ بیرون کشیدیم و چپق شان را  در کوی دانشگاه چاق کردیم و کل هزینه را با یک ریش تراش پرداختیم. در آن شلوغی ها چند نفر نیز مانند داریوش و پروانه فروهر بدستور رهبر انقلاب دشنه آجین شدند و این جانب برای حفظ نظام مرتب فریاد می زدم  پرونده قتلهای زنجیره ای تا همین جا که پی گیری شده مدیون همکاری شبانه روزی رهبر  فرزانه انقلاب است!

٣-  در سال ٨٨ نیز منافقان و بهاییان را به بهانه رای کشاندیم بیرون و همه را کهریزکی کردیم . آن زمان برای اینکه شیرشان کنیم از آنها تعریف می کردیم اما الان که آبها از آسیاب افتاده و همه چیز تحت کنترل است حرف دلمان را می زنیم . اینها منافق و بهایی بودند که استخفر الله عکس امام را پاره کردند, گفتند جمهوری ایرانی  , نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینها دنبال رای نبودند اصل نظام مقدس را نشانه رفته بودند که بحمد الله حسابشان را رسیدیم.

٤- پروژه آخری که روی آن کار می کنیم کلید بنفش است که زیر لوای آن یک سری افراد خطرناک برای نظام را حذف می کنیم اما از بیان جزییات بیشتر فعلن معذوریم ! 

در پایان ما برای حفظ نظام تنها به دو گروه نیاز داریم بقیه باید حذف شوند : یکی ذوب شدگان در ولایت و دیگری احمق هایی که گمان می کنند این رژیم اصلاح پذیر است و بالاخره از دل آن دموکراسی و آزادی بیرون می آید . 

منبع: روشنگر نسل سوخته‎

نزدیک به دوهفته از زمان انتشار سخنان سید محمد خاتمی مبنی بر منافق و بهایی خواندن مردم در عاشورای ٨٨ گذشته است و بالاخره جناب حجت الاسلام خاتمی سکوت را شکست و درباره آن توضیحاتی به شرح زیر داد :

بسم الله رحمن الرحیم

لازم به توضیح می دانم از آن جهت که حفظ نظام برای بنده مهم ترین کار است افتخار مشارکت در خدمات زیر جهت حفظ نظام را داشته ام :

١- اینجانب به عنوان مسوول ستاد تبلیغات جنگ وظیفه فریب نیروهای ساده دل مذهبی و ملی گرا جهت فرستادن جلوی گلوله های صدام حسین را داشتم . خودتان داوری کنید اگر کسانی مانند عباس دوران و همت و باکری زنده مانده بودند ساکت می نشستند تا رهبر عظیم الشان انقلاب و سردار سازندگی میلیارد ها دلار به جیب بزنند و نوه و نتیجه های گرامی حضرت امام در بلاد کفر بی ناموسی کنند ؟

٢- آن ضد انقلابهایی که موذی تر بودند مانند اکبر و منوچهر محمدی را با وعده فضای سیاسی باز در سال ٧٨ از سوراخ بیرون کشیدیم و چپق شان را در کوی دانشگاه چاق کردیم و کل هزینه را با یک ریش تراش پرداختیم. در آن شلوغی ها چند نفر نیز مانند داریوش و پروانه فروهر بدستور رهبر انقلاب دشنه آجین شدند و این جانب برای حفظ نظام مرتب فریاد می زدم پرونده قتلهای زنجیره ای تا همین جا که پی گیری شده مدیون همکاری شبانه روزی رهبر فرزانه انقلاب است!

٣- در سال ٨٨ نیز منافقان و بهاییان را به بهانه رای کشاندیم بیرون و همه را کهریزکی کردیم . آن زمان برای اینکه شیرشان کنیم از آنها تعریف می کردیم اما الان که آبها از آسیاب افتاده و همه چیز تحت کنترل است حرف دلمان را می زنیم . اینها منافق و بهایی بودند که استخفر الله عکس امام را پاره کردند, گفتند جمهوری ایرانی , نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینها دنبال رای نبودند اصل نظام مقدس را نشانه رفته بودند که بحمد الله حسابشان را رسیدیم.

٤- پروژه آخری که روی آن کار می کنیم کلید بنفش است که زیر لوای آن یک سری افراد خطرناک برای نظام را حذف می کنیم اما از بیان جزییات بیشتر فعلن معذوریم !

در پایان ما برای حفظ نظام تنها به دو گروه نیاز داریم بقیه باید حذف شوند : یکی ذوب شدگان در ولایت و دیگری احمق هایی که گمان می کنند این رژیم اصلاح پذیر است و بالاخره از دل آن دموکراسی و آزادی بیرون می آید .

منبع: روشنگر نسل سوخته