تجاوز به زن بی‌حجاب، حق مرد است

تجاوز به زن بی‌حجاب، حق مرد است

این مرد (هادی شریفی فعال فرهنگی! و رسانه ای) در سایت وابسته به سپاه پاسداران چنین می‌گوید:

«با این مقدمه که زن از لحاظ خلقت و فطرت علاقمند به نمایش زیبایی‌های خود است و حق دارد هر آنگونه که بخواهد در جامعه ظاهر شود و زیبایی‌های خود را برای مردان آشکار کند باید طبق منطق سست غربی متقابلا حق التذاذ مرد را هم در نظر بگیریم. زیرا از لحاظ فطری و خلقت مرد به سوی زیبایی‌های زن میل پیدا می‌کند و علاقمند به ایجاد رابطه جنسی است. پس حق دارد از چیزی که از آن خوشش می‌آید بهره ببرد. بنابراین چیزی به نام تجاوز معنا پیدا نمی‌کند. چون زن که از مرد اجازه‌ای برای نمایش زیبایی‌های خود نگرفته و اگر مرد با عریانی‌های وی تحریک شود دلیلی ندارد برای رفع میل جنسی خویش از زن اجازه بگیرد!»

منبع: سایت تسنیم