مهندس هوشنگ سیحون٬ درگذشت

مهندس هوشنگ سیحون٬ درگذشت

با کمال تاثر و تاسف مهندس هوشنگ سیحون٬ نوه میرزا عبدالله ٬ آرشیتکت و محقق بزرگ و صاحب نام ایران در سن ۹۲ سالگی در کانادا درگذشت. 
‎با کمال تاثر و تاسف<br />
مهندس هوشنگ سیحون٬ نوه میرزا عبدالله ٬ آرشیتکت و محقق بزرگ و صاحب نام ایران در سن ۹۲ سالگی در کانادا درگذشت.<br />
به خانواده و همه دوستدارانش صمیمانه تسلیت عرض می کنم.</p>
<p>محمدرضا شجریان‎
با کمال تاثر و تاسف مهندس هوشنگ سیحون٬ نوه میرزا عبدالله ٬ آرشیتکت و محقق بزرگ و صاحب نام ایران در سن ۹۲ سالگی در کانادا درگذشت. به خانواده و همه دوستدارانش صمیمانه تسلیت عرض می کنم. محمدرضا شجریان