سیدعلی خمینی: فسادهای میلیاردی انسان را خجالت‌زده می‌کند


سیدعلی خمینی: فسادهای میلیاردی انسان را خجالت‌زده می‌کند

تابناک – ” … متأسفانه در کشور می‌بینیم، فسادهایی را که سر به فلک کشیده است.در کشوری که با فقر روبه‌رو‌ست، انسان خجالت‌زده می‌شود صحبت از فسادهای میلیارد دلاری شود، این‌ها شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. نشست و برخاست با فاسد اقتصادی نیز جایز نیست، باید با فاسد مبارزه کرد. دور باد آن روز که در نظام اسلامی فاسدان اقتصادی بر مسند حکومت تکیه زنند…”

LikeLike · · Share