پیدا کنید تفاوتها را

پیدا کنید تفاوتها را

 

 

‎آیا میان داعش و رژیم ولایت فقیه تفاوتی هست؟. هردو گروه آدم کش، متجاوز، فاشیست، غارتگر، ضد انسان، خودکامه و فرصت طلبند.نفرت، زشتی، کینه توزی از سر وروی دو گروه می بارد.

آیا میان داعش و رژیم ولایت فقیه تفاوتی هست؟. هردو گروه آدم کش، متجاوز، فاشیست، غارتگر، ضد انسان، خودکامه و فرصت طلبند.نفرت، زشتی، کینه توزی از سر وروی دو گروه می بارد.

ادامه مطلب: http://goo.gl/2AOEvt

Sohraab Arjang سهراب ارژنگ