فرماندار کرد کرکوک نامزد ریاست‌جمهوری عراق

فرماندار کرد کرکوک نامزد ریاست‌جمهوری عراق

نجم الدین کریم، فرماندار کرکوک و از اعضای قدرتمند حزب «اتحادیه میهنی کردستان»، نامزد ریاست‌جمهوری عراق شد. نامزدی او، بدون هماهنگی حزب اتحادیه میهنی بوده و رهبران این حزب را غافلگیر کرده است.

نجم الدین کریم، فرماندار کرکوک

به گزارش خبرگزاری کردی «روداو»، خبر نامزدی کریم روز چهارشنبه ۱۶ ژوئیه از سوی یک مقام رسمی حزب اتحادیه میهنی تائید شده است. روداو در گزارش خود تاکید کرده است که دفتر ریاست‌جمهوری و نیز خود کریم کماکان از پاسخ به خبرنگاران طفره می‌روند.