ورود غير قانونی کودکان و بحران مهاجرت در آمريکا

دو دختر در یکی از مراکز موقت نگهدای از کودکان مهاجر مشغول تماشای مسابقات جام جهانی هستند

با افزایش تعداد کودکانی که تنها و به شکل غیرقانونی از مکزیک وارد خاک آمریکا می شوند، پرزیدنت اوباما به شدت تحت فشار قرار گرفته تا این مشکل مهاجرت در مرزهای جنوب غربی آمریکا را هر چه سریعتر حل کند.