قانون توقف سرقت آنلاین (SOPA/PIPA): مطالعه موردی راجع به کنشگری و شبکه های اجتماعی

قانون توقف سرقت آنلاین (SOPA/PIPA): مطالعه موردی راجع به کنشگری و شبکه های اجتماعی

یوچای بنکلر استاد مطالعات کارآفرینی حقوقی برکمن در دانشگاه هاروارد، و از مدیران مرکز برکمن برای اینترنت و جامعه است. تحقیقات او، بر تاثیرات تولید اطلاعات مبتنی بر شبکه بر روی زندگی ذهن و قوانین ما تمرکز دارد. یکی از کتاب های او ثروت شبکه ها: چگونه تولیدات اجتماعی بازارها و آزادی ها را تغییر می دهند، است که برنده ی جایزه شد.