«رفح» برای کشتگان خود جایی ندارد

«رفح» برای کشتگان خود جایی ندارد

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-GAZA

 

منابع خبری از اشباع سردخانه‌های بیمارستان‌های رفح و قراردادن اجساد برخی از کودکان کشته‌شده حملات اسرائیل در یخچال‌های