تبریک سخنگوی حماس به آنانی که زنان و کودکان‌شان را «قربانی» کردند

تبریک سخنگوی حماس به آنانی که زنان و کودکان‌شان را «قربانی» کردند

اسماعیل رضوان، سخنگوی “حماس” در گفتگویی با شبکه‌ی تلویزیونی “الجزیره” به فلسطینی‌هایی که زنان، کودکان، سال‌خوردگان، مساجد، خانه‌ها، و نظایر آن را در راه “مقاومت” قربانی کردند، تبریک می‌گوید.

بر اساس آمارها در نزدیک به چهار هفته جنگ میان اسراییل و حماس، نزدیک به ۱۸۰۰ فلسطینی که بخش زیادی از آن‌ها غیرنظامیان بودند، کشته شده‌اند.

Play Video