بررسی از سه دیدگاه؛ كارنامه يكساله دولت روحانى

بررسی از سه دیدگاه؛ كارنامه يكساله دولت روحانى

 \

یکشنبه و دوشنبه دوازدهم و سیزدهم مرداد به ترتیب سالروز تنفیض حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و تحلیف او در مجلس شورای اسلامی ایران است. این هفته دولت یازدهم که بر خود نام «دولت تدبیر و امید» گذاشته یک ساله می‌شود. دولتی که بسیاری از شهروندان به امید درآمدن ایران از زیر ضرب حمله احتمالی نظامی و تحریم خارجی ، تنش‌زدایی، مهار گرانی، تورم و بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آن رای دادند.