«خطر واقعی علیه اسرائیل از درون آن است»

برگردان: محمدرضا زرگریان

اوا ایلوز، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه عبری اورشلیم در مصاحبه‌ای تفصیلی با «اشپیگل»، بنیادهای رفتاری و فکری دولتمردان و شهروندان اسرائیلی را با نگاهی موشکافانه نقد و بررسی کرده است.

ایلوز می‌گوید صدای راست افراطی اکنون بلندتر از همیشه است و دفاع از دمکراسی در اسرائیل ضرورتی انکارناپذیر. او تاکید دارد که مولفه‌های فاشیستی و نژادپرستی کمتر از تهدیدهای امنیتی بیرون از مرزها نیستند و خطر واقعی برای اسرائیل و بقای آن  از درون خود اسرائیل می‌آید.

Israel Hamas Gaza

اشپیگل: علی‌رغم شمار بالای تلفات افراد غیرنظامی و مرگ صدها کودک، حمایتِ گسترده‌ای در داخل اسرائیل از عملیات انجام‌شده در نوار غزه وجود داشت. علت این پشتیبانی گسترده چیست؟