رابین ویلیامز، کمدین افسرده

رابین ویلیامز از جنون ادواری رنج می‌برد و به کوکائین و الکل هم اعتیاد داشت.

رابین ویلیامز، کمدین افسرده

پرویز جاهد – مرگ رابین ویلیامز همه را تکان داد. این دومین مرگ تراژیک بازیگران هالیوود بعد از مرگ تکان‌دهنده فیلیپ سیمور هافمن بود.