در جمهوری اسلامی هر 3 ساعت یک معتاد می‌میرد

در جمهوری اسلامی هر 3 ساعت یک معتاد می‌میرد

Photo: ‎در جمهوری اسلامی هر 3 ساعت یک معتاد می‌میرد.........</p>
<p>به گزارش ایسنا، عباس دیلمی‌زاده با بیان اینکه معتاد هم یک انسان است و مرگ روزانه هشت معتاد و هر سه ساعت یک معتاد، مساله بسیار با اهمیتی است، گفت: عموم گزارش‌هایی که از مرگ و میر معتادان اعلام می‌شود ناشی از اور دوز است، به این نحو که معتادان پس از سم‌زدایی و پاک شدن تصور می‌کنند به همان مقدار مصرف قبل ترک می‌توانند مواد استفاده کنند و به همین دلیل با اولین مصرف اور دوز کرده و فوت می‌کنند.</p>
<p>رییس جمعیت تولد دوباره تصریح کرد: با توجه به این روند افراد معتادی که در چرخه درمان قرار می‌گیرند نیاز به مراقبت بیشتری دارند و بر همین اساس ادغام برنامه پیشگیری از مرگ و میر معتادان تحت درمان در برنامه کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر الزامی است تا از این گونه مرگ و میرها جلوگیری شود.</p>
<p>دیلمی‌زاده با تاکید بر اینکه عاقبت اعتیاد، اور دوز و مرگ است تاکید کرد: خانواده‌ها و افراد باید بدانند که در هر سنی وارد چرخه اعتیاد شوند عاقبت خوبی نخواهند داشت و هر نوع مواد مصرف کنند در نهایت به اور دوز و مرگ ختم خواهد شد.‎

به گزارش ایسنا، عباس دیلمی‌زاده با بیان اینکه معتاد هم یک انسان است و مرگ روزانه هشت معتاد و هر سه ساعت یک معتاد، مساله بسیار با اهمیتی است، گفت: عموم گزارش‌هایی که از مرگ و میر معتادان اعلام می‌شود ناشی از اور دوز است، به این نحو که معتادان پس از سم‌زدایی و پاک شدن تصور می‌کنند به همان مقدار مصرف قبل ترک می‌توانند مواد استفاده کنند و به همین دلیل با اولین مصرف اور دوز کرده و فوت می‌کنند.

رییس جمعیت تولد دوباره تصریح کرد: با توجه به این روند افراد معتادی که در چرخه درمان قرار می‌گیرند نیاز به مراقبت بیشتری دارند و بر همین اساس ادغام برنامه پیشگیری از مرگ و میر معتادان تحت درمان در برنامه کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر الزامی است تا از این گونه مرگ و میرها جلوگیری شود.

دیلمی‌زاده با تاکید بر اینکه عاقبت اعتیاد، اور دوز و مرگ است تاکید کرد: خانواده‌ها و افراد باید بدانند که در هر سنی وارد چرخه اعتیاد شوند عاقبت خوبی نخواهند داشت و هر نوع مواد مصرف کنند در نهایت به اور دوز و مرگ ختم خواهد شد.