داعشیهای ایران و زندانیان بیگناه

 داعشیهای ایران و زندانیان بیگناه
محمد نوریزاد؛

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.

محمد نوریزاد، روزنامه نگار و مستندساز منتقد حکومت ایران، در تازه ترین حضور خود در مقابل سفارت سابق امریکا در ایران و مقر کنونی بسیج دانشجویی، روز چهارشنبه (۱۲ شهریور-۳ سپتامبر) تصاویر علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، و امید کوکبی، محقق جوان زندانی در زندان اوین تهران را بر روی پوشش بلند خود نصب کرد.
در زیر عکس فلاحیان که از او به عنوان یکی از متهمان اصلی قتلهای زنجیرهای سیاسی در دهه ی هفتاد خورشیدی یاد میشود، نوشته شده بود: «داعشیهای ایران» و در زیر عکس امید کوکبی نیز عبارت «زندانیان بیگناه» به چشم میخورد.
این یکصدوسومین روز حرکت اعتراضی محمد نوریزاد برای رسیدن به خواسته هایش از جمله پس گرفتن اموال توقیف شده اش از نهادهای اطلاعاتی است که در جریان بازداشت وی در سال ۱۳۸۸ ضبط شده اند.
آقای نوریزاد پیشتر موفق شده بود پس از چندماه تحصن در مقابل وزارت اطلاعات بخشی از اموالش را از این وزارتخانه پس بگیرد و حالا به دنبال گرفتن مابقی آن از سپاه پاسداران است.
http://nurizad.info/?p=26112
نوشته های روزانه ی او را میتوانید در صفحه ی شخصی اش محمد نوری زاد و یا وبسایتش بخوانید/ از صفحه ی Taghato
…………………
کارگاه آموزشی شهروندیار

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.
‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.
Like