مواضع اخیراوباما در باره دولت اسلامی عراق


رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع داعش را در هر کجا که باشد هدف قرار می‌دهد و نیروهای هم‌پیمان آمریکا در جنگ زمینی با این گروه درگیر می‌شوند.
Photo: ‎رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع داعش را در هر کجا که باشد هدف قرار می‌دهد و نیروهای هم‌پیمان آمریکا در جنگ زمینی با این گروه درگیر می‌شوند.

وی در مورد «داعش» گفت: «بگذارید دو چیز را به صراحت اعلام کنم. داعش «اسلامی» نیست. هیچ دینی کشتن بی‌گناهان را نمی‌بخشد و اغلب قربانیان داعش هم مسلمان بوده‌اند. 
داعش همین‌طور قطعا یک «دولت» نیست. این یک گروه وابسته به القاعده در عراق بود که از شکاف فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه برای به دست آوردن اراضی در دو سمت مرز سوریه و عراق، سو‌ءاستفاده کرد. 
نه هیچ دولتی و نه مردمی که تحت حکومت آن زندگی می‌کنند، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. خیلی روشن و ساده، داعش یک سازمان تروریستی است. و هیچ هدفی جز کشتار تمام کسانی که در مسیرش هستند، ندارد.»
منبع: تابناک
(توضیح: کامنت های حاوی حرف های رکیک پاک خواهد شد.)
................
کارگاه آموزشی شهروندیار‎

وی در مورد «داعش» گفت: «بگذارید دو چیز را به صراحت اعلام کنم. داعش «اسلامی» نیست. هیچ دینی کشتن بی‌گناهان را نمی‌بخشد و اغلب قربانیان داعش هم مسلمان بوده‌اند.
داعش همین‌طور قطعا یک «دولت» نیست. این یک گروه وابسته به القاعده در عراق بود که از شکاف فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه برای به دست آوردن اراضی در دو سمت مرز سوریه و عراق، سو‌ءاستفاده کرد.
نه هیچ دولتی و نه مردمی که تحت حکومت آن زندگی می‌کنند، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. خیلی روشن و ساده، داعش یک سازمان تروریستی است. و هیچ هدفی جز کشتار تمام کسانی که در مسیرش هستند، ندارد.»
منبع: تابناک
(توضیح: کامنت های حاوی حرف های رکیک پاک خواهد شد.)
…………….
کارگاه آموزشی شهروندیار

رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع داعش را در هر کجا که باشد هدف قرار می‌دهد و نیروهای هم‌پیمان آمریکا در جنگ زمینی با این گروه درگیر می‌شوند.

وی در مورد «داعش» گفت: «بگذارید دو چیز را به صراحت اعلام کنم. داعش «اسلامی» نیست. هیچ دینی کشتن بی‌گناهان را نمی‌بخشد و اغلب قربانیان داعش هم مسلمان بوده‌اند.
داعش همین‌طور قطعا یک «دولت» نیست. این یک گروه وابسته به القاعده در عراق بود که از شکاف فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه برای به دست آوردن اراضی در دو سمت مرز سوریه و عراق، سو‌ءاستفاده کرد.
نه هیچ دولتی و نه مردمی که تحت حکومت آن زندگی می‌کنند، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. خیلی روشن و ساده، داعش یک سازمان تروریستی است. و هیچ هدفی جز کشتار تمام کسانی که در مسیرش هستند، ندارد.»
منبع: تابناک
(توضیح: کامنت های حاوی حرف های رکیک پاک خواهد شد.)
…………….
کارگاه آموزشی شهروندیار

Photo: ‎رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع داعش را در هر کجا که باشد هدف قرار می‌دهد و نیروهای هم‌پیمان آمریکا در جنگ زمینی با این گروه درگیر می‌شوند.

وی در مورد «داعش» گفت: «بگذارید دو چیز را به صراحت اعلام کنم. داعش «اسلامی» نیست. هیچ دینی کشتن بی‌گناهان را نمی‌بخشد و اغلب قربانیان داعش هم مسلمان بوده‌اند. 
داعش همین‌طور قطعا یک «دولت» نیست. این یک گروه وابسته به القاعده در عراق بود که از شکاف فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه برای به دست آوردن اراضی در دو سمت مرز سوریه و عراق، سو‌ءاستفاده کرد. 
نه هیچ دولتی و نه مردمی که تحت حکومت آن زندگی می‌کنند، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. خیلی روشن و ساده، داعش یک سازمان تروریستی است. و هیچ هدفی جز کشتار تمام کسانی که در مسیرش هستند، ندارد.»
منبع: تابناک
(توضیح: کامنت های حاوی حرف های رکیک پاک خواهد شد.)
................
کارگاه آموزشی شهروندیار‎

رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع داعش را در هر کجا که باشد هدف قرار می‌دهد و نیروهای هم‌پیمان آمریکا در جنگ زمینی با این گروه درگیر می‌شوند.

وی در مورد «داعش» گفت: «بگذارید دو چیز را به صراحت اعلام کنم. داعش «اسلامی» نیست. هیچ دینی کشتن بی‌گناهان را نمی‌بخشد و اغلب قربانیان داعش هم مسلمان بوده‌اند.
داعش همین‌طور قطعا یک «دولت» نیست. این یک گروه وابسته به القاعده در عراق بود که از شکاف فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه برای به دست آوردن اراضی در دو سمت مرز سوریه و عراق، سو‌ءاستفاده کرد.
نه هیچ دولتی و نه مردمی که تحت حکومت آن زندگی می‌کنند، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. خیلی روشن و ساده، داعش یک سازمان تروریستی است. و هیچ هدفی جز کشتار تمام کسانی که در مسیرش هستند، ندارد.»
منبع: تابناک
(توضیح: کامنت های حاوی حرف های رکیک پاک خواهد شد.)
…………….
کارگاه آموزشی شهروندیار

ط