از بمباران عرف نترس، قوی باش و بدرخش

کارگاه آموزشی شهروندیار این ویدیوی تبلیغات شامپو -شعبه کشور فیلیپین، تفاوت دیدگاه به زن ها و مردها را نشان می دهد. ما هنوز در برهه ای از زمان زندگی می کنیم که برای انسان ها بر اساس جنسیت، رنگ، نژاد، سن و قومیت، هنجار و جایگاه تعریف می شود.
زنان از کودکی به گونه ای تربیت می شوند که به خط قرمزهای عرف و قضاوت اطرافیان و مردم بیشتر توجه کنند تا بیشتر قابل کنترل باشند.
آیا شما هم دیده اید وقتی که زنی سخنرانی می کند شنونده ها حالت تدافعی می گیرند، روی ظاهر سخنران زن بیشتر قضاوت می کنند و نارضایتی خود را با تهمت های ناموسی نشان می دهند؟
راستی چرا زنانی که ازدواج می کنند از پیگیری برنامه های پیشرفت شخصی خود دست می کشند و خود و آینده شخصی شان را «واگذار» می کنند؟ بخشی از تصمیم «وقف خانواده شدن» و «پذیرفتن جایگاه فرودست در هر شرایطی»، و «بی اعتمادی به توانایی ها»، به خاطر بمباران عرف است: عرف، زنانی که می خواهند از جای تعریف شده تکان بخورند را به شیوه های مختلف بمباران می کند تا بدانند به چه جایگاهی تعلق دارند. ولی تنها زنان و مردانی که به استانداردهای شخصی خود باور دارند می توانند عرف و حتا قانون را تغییر دهند.

دشوار است ولی ایده خود را بیان کنید، هرچند مخالف نظر همه باشد. لباس مورد نظر خود را با اعتماد به نفس بپوشید، تا بتوانید نسخه های مختلف خود را تجربه و از بین آن ها نسخه مورد علاقه خودتان را پیدا کنید.
زیرا در هر شرایطی، حتا اگر از سوی خانواده، جامعه و عرف خطاکار شناخته شوید، کسی نمی تواند انسانیت شما را زیر سوال ببرد. حق تجربه کردن را از خود و دیگران نگیرید، لزومی ندارد که همیشه عالی باشید. این تنها یک انتخاب است.