بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟

بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟
07:28

ثروت باورنکردنی خامنه ای/دزدیهای سپاه و نام فرخ نگهدار و خانواده ایشان

«امپراتوری مالی رهبری» درباره منبع درآمدهای رهبری، نقش محسن رفیقدوست و محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان، مدیران امپراتوری مالی رهبری، زمین خواری، تحریم شرکت های متعلق به خامنه ای. با مجتبی واحدی، مراد ویسی و سعید قاسمی نژاد.

بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟

گزارش کامل در یوتیوب:
http://youtu.be/DIO2CTHbEvg