جهاد طلبان در بازگشت از سوریه : تا کنون بیش از 150 کشته در چین

 

 

 

 

حضور جهاد طلبان چینی در سوریه از تاریخ اکتبر 2012 تأیید شده بود (1)، ولی تعداد آنها به شکل شگرفی در تابستان 2014  افزایش یافت. تجمع آنها به حدی رسید که یک محله چینی در رقه پایتخت امارات اسلامی را بخود اختصاص دادند.

به طور کلی چینی های جهاد طلب به جامعۀ ایغوری ها تعلق دارند، این مبارزان غالباً از راه کامبوج یا اندونزی عبور می کنند و از کمک سرویس های اطلاعاتی ترکیه برخوردار هستند.

طی ماه های گذشته، با بازگشت جهاد طلبانی که به سوریه رفته بودند، چند سوء قصد اسلامی در چین به وقوع پیوست

— میدان تیانانمن  Tiananmen  در پکن، 28 اکتبر 2013، 5 کشته و 40 زخمی.

— ایستگاه قطار کونمینگ  Kunming ، 1 مارس 2014، 29 کشته و 143 زخمی.

— ایستگاه قطار اورومکی، 30 آوریل 2014، 2 کشته و 79 زخمی.

— بازار اورومکی، 22 مه 2014، 31 کشته و چندین زخمی.

— هتل پلیس کارجیلیک Kargilik، 21 ژوئن 2014، 13 کشته و 3 زخمی.

— هتل پلیس شاش/یارکانت Shache/Yarkant، 28 ژوئیه 2014، 96 کشته و در این سوء قصد بسیاری زخمی شدند.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tyww86xSZyY

حتی اگر در اروپا و ایالات متحده بیم سوء قصد جهاد طلبان احساس می شود، ولی تا کنون موارد به ثبت رسیده در چهار چوب سازمان جهاد طلبانی مرتبط می باشد که به کشورهای خود باز گشته اند(2).

امارات اسلامی در آغاز بنظر می رسد که اساساً برای مبارزه علیه جمهوری خلق چین ایجاد شد(3).

وزیر دفاع عراق دو عکس از شهروندان چینی عضو امارات اسلامی را منتشر کرد.

 

 

در اواسط ماه اکتبر 2014، القاعده در نخستین شمارۀ مجلۀ ا ش به زبان انگلیسی Resurgence مقاله ای درباۀ ترکستان شرقی، نام قدیمی سینجیانگ Xinjiang منتشر کرد. در این مقاله مدعی شده اند که «اسلام در چین ممنوع است»، در حالی که واقعیت این است که دین اسلام یکی از پنج مذهب رسمی چین می باشد. علاوه بر این در این مجله فراخوانی نوشته که مبتنی بر آن باید به راه های تدارکاتی چین حمله کنند.

بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، بیش از هزار جهاد طلب چینی در پاکستان آموزش می بینند که بعداً به سوریه فرستاده خواهند شد و سپس به چین بازخواهند گشت.

در طول تمام تاریخ جمهوری خلق چین، این کشور 8 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده که 4 بار آن برای حفاظت از سوریه در مقابل خشونت غرب و کشورهای خلیج (فارس) بوده است.

جمهوری خلق چین که تا کنون در منازعات هند و پاکستان همواره تنها در کنار پاکستان به سر می برد، تصمیم گرفته است که برای تمرین های ضد تروریستی به هند نزدیک شود(4).

چین و روسیه سازمان همکاری شانگهای را برای مبارزه علیه جدائی طلبان و جهاد طلبان و در واکنش به حرکات القاعده در درۀ فرغانه ایجاد کردند.

بر اساس گزارش رسانه های چینی، طی دو ماه گذشته 139 نفر بازداشت شده  و 256 نفر دیگر به جرم رابطه با سازمان های جهاد طلب محکوم شده اند.

 

[1] « Retour en Chine de jihadistes en Syrie », Réseau Voltaire, 3 juillet 2013.

2)مهدی نموش Mehdi Nemmouche فرانسوی، متهم به کشتن سه نفر در موزۀ یهودی بروکسل، که البته از ویژگی خاصی برخوردار است، زیرا قربانیان شهروندان عادی نبودند، بلکه دو نفر از آنها مأموران سرویس اطلاعاتی موساد بودند.

 [3] « Un djihad mondial contre les BRICS ? », par Alfredo Jalife-Rahme, Traduction Arnaud Bréart, La Jornada (Mexique), Réseau Voltaire, 18 juillet 2014. « Opération « Émirat islamique », objectif Chine », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie), Réseau Voltaire, 21 septembre 2014. « Qui compose l’« Émirat islamique » ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 septembre 2014.

[4] “China’s counter-terror drills with India are really about its fears of Pakistan”, par Rajeev Sharma, First Post, 19 octobre 2014.

منبع :

http://www.voltairenet.org/article185806.html

ترجمه توسط حمید محوی