درباره وضعیت نئاتر و اهل تئاتر در ایران

درباره وضعیت نئاتر و اهل تئاتر در ایران

می گوید ما (تئاتری ها) هویت نداریم! ما خیلی کوتاه قامت شده ایم!

وزیر ارشادی که نام شکسپیر را نمی‌دانست

در برنامه «مجله تئا‌تر» (چهارشنبه ۵ آذر) که از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، حمید رضا نعیمی و حمید رضا آذرنگ «نویسنده و کارگردان تئا‌تر» به انتقاد از وضعیت نامناسب تئا‌تر پرداختند.

حمید رضا آذرنگ در این برنامه گفت: من برای چه بایدهشت ماه وقت صرف تولید اثری کنم که غیر از ممیزی، انگهایی به تو بزنند که با سه تای آن می‌توانند زندکیت را از تو بگیرند.

حمید رضا نعیمی گفت از دوره اول دولت احمدی‌نژاد بی‌توجهی به فرهنگ و هنر و تئا‌تر شروع شد. از قضا عناد احمدی‌نژاد با تئا‌تر از زمان شهردار شدنشان شروع شد که پارکینگ تئا‌تر شهر را به مسجد تبدیل کردند….
وزیر دوم می‌گفت «شِ کِس پی یر» کیه؟ که یکی از هنرمندان به وی یادآوری کردند تلفظ صحیح شکسپیر است…
آقای احمدی‌نژاد آنقدری که نگران سلامتی هوگو چاوز بود، نگران وضعیت تئا‌تر، سینما و فرهنگ نبود.

وزیر فرهنگ آقای روحانی هیچ برنامه‌ای ندارند. آقای روحانی یا خدمتگذار مملکت است و یا آقای مملکت،
اگر آقای این مملکت است که ما هیچ حرفی با وی نداریم…»