ماراتن نامه‌نویسی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

کبری قاسمی

amnesty letter writing marathon

همه ساله سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، حرکتی حمعی را سازمان می‌دهد زیر عنوان «ماراتن نامه‌نویسی».

این سازمان در کشورهای مختلف مردم را فرامی‌خواند نامه بنویسند و خواهان آزادی زندانیان عقیدتی شوند. مخاطبان نامه سران کشورهایی هستند که دارای زندانی عقیتی هستند. به خود زندانیان نیز نامه نوشته می‌شود.

ماراتن نامه‌نویسی از سوم تا هفدهم دسامبر است. در ده دسامبر در برخی کشورها حرکت به شکل تجمع در مکان‌های معینی برگزار می‌شود.