نامه فرزند کروبی به بزرگ‌ترِ عارف: پرونده تقلب ۸۸ بسته نشده

محمد حسین کروبی در نامه‌ای سرگشاده به سید محمد خاتمی، گفت: «برخلاف نظر آقای عارف پرونده تقلب انتخابات ۸۸ هرگز بسته نخواهد شد.»