هادی خرسندی: «وقتی شارلی هستم که شارلی هم بمانم»

شهزاده سمرقندی

 هادی خرسندی: آیا ما هنوز شارلی هستیم؟ اگر قرار باشد شارلی باشیم چرا گاندی نباشیم؟ چرا ماندلا نباشیم؟

پس از حمله مسلحانه چهارشنبه ۷ ژانویه به دفتر تحریریه «شارلی ابدو» در پاریس شعاری فراگیر شد: «من شارلی هستم.»  اما آیا به راستی آن‌ها که این شعار را سر داده‌اند، از شهامت مدنی روزنامه‌نگاران و کارتونیست‌های «شارلی ابدو» برخوردارند؟

هادی خرسندی، طنزنویس نام‌آشنای ایرانی درباره این شعار می‌گوید: ««ما زمانی شارلی هستیم که شارلی باقی بمانیم.»

هادی خرسندی

او از تبعیض در کشورهای اروپای غربی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دودستگی و اختلاف یاد می‌کند.