«زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارن

«زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارن

زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند و درآمد آن‌ها بسیار پایین است. این را معاون رییس‌جمهوری ایران در اموز زنان و خانواده می‌گوید.

زنانه شدن فقر

شهیندخت مولاوردی، امروز پنج‌شنبه ۱۶‌بهمن، هنگام افتتاح نخستین نمایشگاه منطقه‌ای نقش‌آفرینی زنان در تولید پایدار، حضور زنان را در عرصه‌های مختلف صنعت ضعیف توصیف کرده و گفته است: «نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۶. ۱۲ درصد است و درآمد اقتصادی آن‌ها نیز به حدی پایین است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد.»