آرش صادقی را آزاد کنید

جای آرش در زندان نیست، آرش صادقی را آزاد کنید

‏جای آرش در زندان نیست، آرش صادقی را آزاد کنید

154 روز از بازداشت آرش صادقی می گذرد اما آرش همچنان در انفرادی و زیر فشار بازحویی به سر می برد. گزارش هایی که از زندان اوین می رسد حاکی از آن است که آرش صادقی به شدت برای اعترافات دروغین و اجباری تحت فشار است.

آرش تنها در شرایط ویژه ای اجازه ملاقات با خانواده خود را دارد و مامورانی در هنگام ملاقات مکالمات آنها را به شدت کنترل می کنند و در صورت خارج شدن صحبت از مسایل خانوادگی از ادامه ملاقات جلوگیری می کنند. 

گفته می شود آرش که برای بار سوم قرار دو ماهه بازداشت موقت وی تمدید شده است، تحت فشار برای انجام یک مصاحبه تلوزیونی است.

این کمپین هنوز از اتهامات وارده به آرش صادقی، اطلاع دقیقی در دست ندارد.

کمپین صلح فعالان در تبعید www.facebook.com/paec.ir‏

جای آرش در زندان نیست، آرش صادقی را آزاد کنید

۱۵۴ روز از بازداشت آرش صادقی می گذرد اما آرش همچنان در انفرادی و زیر فشار بازحویی به سر می برد. گزارش هایی که از زندان اوین می رسد حاکی از آن است که آرش صادقی به شدت برای اعترافات دروغین و اجباری تحت فشار است.

آرش تنها در شرایط ویژه ای اجازه ملاقات با خانواده خود را دارد و مامورانی در هنگام ملاقات مکالمات آنها را به شدت کنترل می کنند و در صورت خارج شدن صحبت از مسایل خانوادگی از ادامه ملاقات جلوگیری می کنند.

گفته می شود آرش که برای بار سوم قرار دو ماهه بازداشت موقت وی تمدید شده است، تحت فشار برای انجام یک مصاحبه تلوزیونی است.

این کمپین هنوز از اتهامات وارده به آرش صادقی، اطلاع دقیقی در دست ندارد.

کمپین صلح فعالان در تبعید www.facebook.com/paec.ir