فیلم لحظه وداع ۶شهید قهرمان کرد‎

فیلم لحظه وداع ۶شهید قهرمان کرد

https://www.youtube.com/watch?v=08rTUWs7uqM
Last farewell from 6 executed political prisoners before they got executed by mullahregime of Iran.04.03.2015
رژیم ضدبشری آخوندی روز چهارشنبه ۱۳اسفند۹۳، ۶تن از فرزندان دلیر مردم کردستان را در زندان گوهردشت کرج بدار شقاوت آویخت.
آنان در لحظه وداع، خندان لب و با گامهایی استوار، همبندانشان را در آغوش کشیدند و آنان را به ادامه راه و مسیر تا آزادی میهنشان از چنگال آخوندهای دین‌فروش فراخ