تبعیض های مربوط به تابعیت زنان و ازدواج آنان با خارجی ها را متوقف کنید!

تبعیض های مربوط به تابعیت زنان و ازدواج آنان با خارجی ها را متوقف کنید!

تبعیض های مربوط به تابعیت زنان و ازدواج آنان با خارجی ها را متوقف کنید!
این تبعیض ها را بهتر بشناسید؟
زن خارجی که به عقد مرد ایرانی در می‌آید، می‌تواند تحت شرایطی تابعیت ایرانی بگیرد.
اما زن ایرانی در حالت مشابه، حتی ممکن است تابعیت ایرانی خود را نیز از‌ دست بدهد.
زن ایرانی، برای ازدواج با مردِ خارجی (مسلمان) باید از دولت اجازه بگیرد.
ولی مرد ایرانی در شرایط مشابه نیازی به کسب اجازه ندارد.
مطابق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛ زنان در صورت ازدواج با یک فردِ خارجی، باید از حقوقی برابر با مردان، برای خود و فرزندانشان برخوردار باشند.

به مناسبت روز جهانی توقف خشونت علیه زنان
…………………
ویدیوی شهروندیار در این مورد؛ http://bit.ly/1aI6ThZ
دانلود پاورپوینت و پی دی اف این کار؛ http://bit.ly/1aP5zHO