نگاهی به چرایی ترک تحصیل دانش‌آموزان در ایران

نگاهی به چرایی ترک تحصیل دانش‌آموزان در ایران

03.04.2015

توانا – در اصل سی‌ام قانون اساسی چنین آمده است: «دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت‌ تا پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسایل‌ تحصیلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودکفائی‌ کشور به‌طور رایگان‌ گسترش‌ دهد.» بنابراین بارز است که دولت موظف است شرایط تحصیل را برای تمامی افراد تا پایان دبیرستان فراهم کند. اما با این حال هر ساله گزارش‌ها و آمارهایی مبنی بر ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش‌آموزان را می‌خوانیم. پرسش‌های اصلی این است که چه درصدی از دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند و مهم‌تر از آن، چه عواملی موجب می‌شود دانش‌آموزان مدرسه را ترک کنند؟