برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران، قانونی یا غیرقانونی؟

بهرنگ زندی

کارگران ایران در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که هنوز مشتاقانه در انتظار صدور مجوز راهپیمایی این روز از سوی دولت هستند؛ به این امید که مجالی قانونی برای طرح خواسته‌ها و مطالبات‌شان بیابند.

تلاش‌های تشکل‌های کارگری دولتی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در جریان است. کارگران و مزدبگیران ایران در آستانه‌ روز جهانی کارگر هنوز نتوانسته‌اند تشکل‌های مستقل و خودگردان را با اخذ مجوز قانونی تاسیس کنند. ۹۳ درصد از کارگران، قرارداد موقت اشتغال دارند و امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند. دستمزد دریافتی کارگران در ایران پایین‌تر از هزینه‌های زندگی است و از یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته تا امروز، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها بخش مهمی از اخبار کارگری را به خود اختصاص داده‌اند.