گزارش ماهانه – نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در فروردین ماه ۹۴

عکس ‏گزارشات آماری هرانا‏

گزارش ماهانه – نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در فروردین ماه ۹۴

خبرگزاری هرانا- آنچه که در پی می آید گزارش اجمالی و ماهانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی فروردین ماه ۹۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد، لازم به اشاره است بخش آمار این تشکل بصورت سالانه گزارشات مفصل تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می سازد.
همچنین باید اشاره داشت این دوره زمانی به دلیل مصادف شدن با تعطیلات بلند مدت پایان سال با رکود ناشی از عدم فعالیت منظم سازمانها، رسانه ها و فعالان همراه شده است، این کاهش فعالیت بصورت چشمگیری گزارشات این دوره را به حداقل رسانده است.

ادامه مطلب>>