دستگیری فعالان کارگری در آستانه اول ماه مه – گفت‌وگو با یک فعال سندیکای شرکت واحد

علی فتوتی

غلامرضا غلامحسینی

در روزهای اخیر تعدادی از فعالان کارگری در ایران دستگیر شده‌اند. در این باره با غلامرضا غلامحسینی، که از فعالان سندیکای شرکت واحد بوده و اطلاعات مشخصی درباره دستگیری فعالان این سندیکا دارد، گفت‌وگو کرده‌ایم.

غلامرضا غلامحسینی در این گفت‌وگو در مورد “تظاهرات کارگری” امروز (اول ماه مه / اا اردیببهشت) نیز توضیحاتی می‌دهد. او “خانه کارگر” را تشکلی دولتی و در مقابل منافع واقعی کارگران می‌داند.