آتنا دائمی، فعال مدنی در ایران به هفت سال حبس محکوم شد

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در ایران از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هفت سال حبس محکوم شد.

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در ایران به هفت سال حبس محکوم شد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و اختفای ادله جرم» ٢٣ اسفند ١٣٩٣ در دادگاه محاکمه شد.