استان ادلب سوریه به طور کامل به تصرف اسلام‌گرایان سلفی درآمد

پیکارجویان اسلامگرا، با عقب‌نشینی ارتش سوریه استان ادلب را به طور کامل تصرف کردند. al-Nosra2  ائتلاف ارتش فتح پس از پیشروی در استان ادلب تشکیل شد  نیروی ائتلافی پیکارجویان با کنترل «اریحا» آخرین شهر تحت کنترل دولت در شمال غربی استان ادلب، موفق به تصرف تمام استان ادلب شدند. با تصرف این استان، دولت سوریه اکنون کمتر از یک‌سوم خاک این کشور را در دست دارد.

al-Nosra2

نیروی ائتلافی پیکارجویان با کنترل «اریحا» آخرین شهر تحت کنترل دولت در شمال غربی استان ادلب، موفق به تصرف تمام استان ادلب شدند. با تصرف این استان، دولت سوریه اکنون کمتر از یک‌سوم خاک این کشور را در دست دارد.