تشکیلات جدید مقابله با فساد در ایران راه‌اندازی می‌شود

تشکیلات جدیدی برای مقابله با فساد در ایران به نام «کمیته تعاملی» تشکیل می‌شود. هدف این کمیته «مقابله با فساد به ویژه پیشگیری از آن» اعلام شده است.

basij

به گزارش روزنامه خراسان، این تشکیلات به پیشنهاد یک «نهاد نظارتی» تشکیل می‌شود. وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی از جمله نهادهای نظارتی در ایران به شمار می‌روند.