هنر در خدمت زندانیان سیاسی و آزادی‌های مدنی

محمد تنگستانی

پنجشنبه، ۲۶ خرداد نمایشگاه تازه‌ای از نقاشی‌های محمد نوری‌زاد، هنرمند معاصر ایرانی در «سرای قلم» در تهران گشایش پیدا می‌کند.

محمد نوری‌زاد و نسرین ستوده در نمایشگاه «عشق و نیایش»، آذر ماه ۹۳

یکی از آثاری که در نمایشگاه « عشق و نیایش» عرضه می‌شود، «لوبیای سحرآمیز» نام دارد. محمد نوری‌زاد این اثر را در زمانی که آتنا فرقدانی، نقاش ایرانی را به زندان قرچک ورامین انداخته بودند، به یاد او کشیده است. عنوان طنزآمیز «لوبیای سحرآمیز» را محمد نوری‌زاد به این دلیل برای این اثر برگزیده که موجب هیچگونه حساسیت سیاسی نشود.