فابیوس شرط های فرانسه برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران را برشمرد

فابیوس شرط های فرانسه برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران را برشمرد

وزیر خارجه فرانسه ، ضمن تاکید بر موضع مستقل فرانسه، که عضو دائمی شورای امنیت نیز هست، «محدودیت مدت‌دار تحقیقات و تولید در برنامه هسته‌ای ایران» را یکی از شروط فرانسه عنوان کرد.

وزیر خارجه فرانسه شروط این کشور برای دستیابی به توافق نهایی با ایران را برشمرد.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای به وین رفته است، روز شنبه ششم تیر پیش از ورود به هتل کوبورگ، شروط فرانسه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران طی متنی برای خبرنگاران تشریح کرد.