جایزه میکروفون نقره‌ای برای برنامه رادیویی حقوق بشری «درساعت۵عصر» از فستیوال برنامه‌های رادیویی‌ نیویورک

جایزه میکروفون نقره‌ای برای برنامه رادیویی حقوق بشری «درساعت۵عصر» از فستیوال برنامه‌های رادیویی‌ نیویورک

۱۳۹۴,۰۴,۰۲

برنامه رادیویی «درساعت۵عصر» کمپین بین‌المللی حقوق بشردرایران که هرهفته ساعت ۵ عصر از رادیو فردا پخش می شود، جایزه میکروفون نقره‌ای را از فستیوال بهترین برنامه های رادیویی جهان در سال ۲۰۱۵ در نیویورک دریافت کرد.

۲۳ ژوئن ۲۰۱۵- برنامه هفتگی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «درساعت ۵ عصر»، برنده جایزه مدال نقره در جشنواره بینالمللی جوایز برنامه های رادیویی نیویورک (لینکشداین جایزه مشترکا به کمپین و رادیوفردا که برنامه طنز هفتگی در مورد حقوقبشر را پخش میکند اعطاء شد