تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توفق هسته‌ای پس از حضور ظریف در مجلس

نمایندگان مجلس ایران سه‌شنبه ۳۰ تیر، به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای رأی مثبت دادند.

majles

این طرح با ۱۳۶ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

احمد امیرآبادی یکی از متقاضیان تشکیل این کمیسیون درباره لزوم تشکیل این کمیسیون گفت: «ما در بحث موافقتنامه مواردی را داریم که به نظر می‌آید باید مورد توجه قرار گیرد، در همین راستا ما و جمعی از نمایندگان پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه را دادیم.»