شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند

به گزارش هرانا،  نصور نقی پور، سید علیرضا بهشتی، ندا مستقیمی، محمد حسن یوسف پور سیفی، رهام برکچی زاده، علی ذاکری، مسعود صادقی، رضا همپای قره ملکی، نادر جانی، مهدی تدین، مهدی دولتی از زندانیان زندان اوین امروز آزاد شدند، همچنین کاظم برجسته و محسن رحمانی نیز با کاهش محکومیت مشمول بخشش نیمی از محکومیت باقیمانده شدند.

گفته می‌شود این آزادی به مناسبت بخشش عید فطر است و احتمال آزادی زندانیان در سایر زندان ها نیز وجود دارد.

از راست به چپ: مهدى تدينى و مسعود صادقى، آرش همپاى،علي ذاكرى، نصور نقي پور، محمدحسن يوسف پور/دقايقي پيش از زندان اوین آزاد شدند.