“دایی جان ناپلئون” در پایگاه ناتو • گفت‌وگو با ایرج پزشکزاد

“دایی جان ناپلئون” در پایگاه ناتو • گفت‌وگو با ایرج پزشکزاد

ایرج پزشکزاد، طنز پرداز معروف ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ به کار نوشتن پرداخت. همه آثار او اما همچنان در زیر سایه رمان معروف “دایی جان ناپلئون” قرار گرفته است. به او پدر طنز ایران لقب داده‌اند.

فایل شنیداری • گفت‌وگو با ایرج پزشکزاد

ایرج پزشکزاد، پس از تحصیل در ایران همراه یار گرمابه و گلستان خود تورج فرازمند برای ادامه تحصیل به فرانسه می‌رود. پیش از مرداد ۱۳۳۲ چندین قصه با نام‌های گوناگون ترجمه کرده بود. پس از کودتا اما رسما به کار نوشتن می‌پردازد و قصه‌های خود را با نام پ. الف. آشنا منتشر می‌کند. “آسمون و ریسمون” حاصل این دوره از کارهای اوست. رمان “ادب مرد به ز دولت اوست”، سال‌ها پیش از دایی جان ناپلئون منتشر می‌شود. رمانی که خود نیز آن را بیش از دایی جان می‌پسندد. انتشار دایی جان.. و تهیه سریالی تلویزیونی با همین نام اما او را به اوج شهرت می‌رساند.