روز خبرنگار در ایران و گردش ناآزاد اطلاعات

هفدهم مرداد/ هشت آگوست، در ایران روز خبرنگار نامیده شده است. علت این نامگذاری کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار ایرانی و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در مزارشریف افغانستان است که در سال ۱۳۷۷ و در جریان کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف، توسط طالبان به قتل رسید.

Mahmoud Saremi

پیش از آن روز و از آن زمان تا امروز اما خبرنگاری در ایران با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است. حکومت جمهوری اسلامی، پس از استقرار، به نام اسلام، موانع و محدودیت‌هایی جدی بر سر راه خبرنگاری ایجاد کرد. شمار زیادی از اهالی رسانه خانه‌نشین شدند و آن‌ها که سخت‌جان‌تر بودند به زندان افتادند یا به شکل‌های مختلف حذف شدند.